Brancheforening for fotografer i Danmark.
Medlemmernes kerneydelser er fotografi, filmproduktion og rådgivning.

Foreningen repræsenterer stærk faglighed og er en uafhængig forening hvor medlemmerne
alle har taget afgang fra en af statens fotografuddannelser eller på anden vis har opnået samme kompetenceniveau.

Foreningen arbejder for at sikre høje standarder, tillid til medlemmerne og de bedste vilkår for faget og dens udøvere.
Medlemmerne virker for hinanden, uddannelserne, ophavsret og branchen i det hele taget.

Medlemmer bærer alene retten til beskyttet mærke MFF i forbindelse med deres person og fotografiske virke.

The Society of Photographers in Denmark.
Members' core services are photography, film production and advisory.

The Society is an independent association representing members with strong proficiency in photography
and related fields. All members hold recognized degrees in photography,
or have otherwise achieved the same level of competence.

The Society works to ensure high standards and confidence in the members,
and also the best conditions for the profession and its practitioners. The members operate in
support of each other, the educations, copyrights, and the industry as a whole.

Members alone are entitled to wear the protected brand, MFF in connection
with their person and photographic work.